Kreditkort afstemning

Afstemning af kreditkort er en voksende arbejdsopgave. Der bliver flere og flere korttransaktioner, og flere typer indløsning. Kreditkort afstemninger kan være en lang og krævende proces og medarbejderen bruger meget tid på kontrol. Med Balance4u vil man kunne minimere den tid det tager at kontrollerer kort transaktionerne drastisk og således vil der være mere tid til at gennemgå de fejlbehæftede transaktioner eller andre væsentlige arbejdsopgaver. Balance4u samarbejder bl.a. med Magasin og Tivoli, hvor vi har optimeret afstemnings-processen. Vi har et tæt samarbejde med Teller og med Nets. Vi indlæser og behandler filer fra Teller og Nets, således at vores kunder har et minimum af arbejde. Vores løsning kan tilpasses den enkelte kundes behov og i samarbejde med Teller.

Balance 4u er en dansk virksomhed, stiftet af undertegnede Michael Steffensen i 2005. Vi har specialiseret os i afstemninger af bankkonti og andre finansielle konti ved hjælp af vores webbaserede afstemningssystem.

  • Vi har primært kunder med mange transaktioner.
  • Vi har kun glade kunder, der ved, at vi gør vores yderste for at løse deres udfordringer.
  • Mange kunder har været kunder i adskillige år.
  • Nye kunder bliver opfordret til at kontakte bestående kunder, for at få en reference.